úterý 3. června 2014

LiveBindings III - Custom Parse

V minulých příspěvcích jsem popisoval vizuální návrh propojení za pomoci LiveBindings Designeru nebo průvodce "LiveBindings Wizard". V praxi se však můžeme setkat s požadavky, které vizuálním návrhem nelze jednoduše realizovat.

Uživatelské zpracování (Custom Parse)

Custom Parse umožňuje řešit situace, kdy je třeba data předávaná mezi objekty upravit do formy, kterou je cílový objekt schopen akceptovat. Typicky se jedná o převody mezi různými datovými typy, nebo o úpravu dat do podoby odpovídající definované masce. S tímto požadavkem se můžeme často setkat například při návrhu databázových aplikací v prostředí FireMonkey.

Příklad:

Vytvořme si jednoduchou FireMonkey aplikaci, která bude sloužit k editaci záznamů databázové tabulky s následující strukturou:
CREATE TABLE LBDEMO ( KONTAKT_ID Integer NOT NULL, PRIJMENI Varchar(50), ZEME Char(2), AKTIVNI Integer, CONSTRAINT PK_KONTAKT_ID PRIMARY KEY (KONTAKT_ID) );
Nejprve si v Delphi nebo C++ Builderu navrhneme formulář pro editaci dat (viz obrázek níže). Pole "AKTIVNÍ", které je v databázi reprezentováno jako integer, bude ve formuláři zobrazeno za pomoci komponenty "CheckBox".

Formulář aplikace

Pro propojení jednotlivých komponent se zdrojem dat použijeme LiveBindings Designer (viz následující diagram).

Nastavení LiveBindings

Pokud takový projekt přeložíme, a pokusíme se změnit hodnotu zaškrtnutím nebo naopak odškrtnutím "CheckBoxu", bude zobrazena chyba. Automatická konverze převede typ boolean na string (defaultní datový typ pro všechny výrazy LiveBindings), který databázový stroj očekávající integer nedokáže zpracovat.

Chyba konverze

Řešením je zmiňovaná uživatelská konfigurace propojení. Nejprve v "LiveBindings Designeru" odstraníme nevyhovující vazbu (na symbol vazby klikneme pravým tlačítkem myši) a zvolíme příkaz "Remove Link".

Odstranění vazby

Následně otevřeme "LiveBindings Wizard" a definujeme nový "BindLink". Alternativně jej můžeme vytvořit pomocí dvojkliku na komponentě "BindingsList" (otevře se okno pro editaci LiveBindings propojení), kde z nabídky vybereme volbu "New Binding => BindLink".
V okně "Object Inspektor" nastavíme jako zdrojovou komponentu datový zdroj, v tomto případě "BindSourceDB1". Vlastnost "SourceMemberName" umožňuje vybrat požadovaný sloupec tabulky, zde sloupec s názvem "AKTIVNI". Nakonec určíme komponentu pro zobrazení dat "ControlComponent". Bude jím komponenta "CheckBox1". 

Konfigurace BindLink

Nyní je třeba doplnit výraz "ParseExpressions" pro uložení dat zpět do databáze. To můžeme provést rovněž prostřednictvím "Inspektora Objektů", nebo lépe v okně pro editaci propojení. Výhodou je možnost okamžité validace definovaných výrazů.

Okno BindingsList

V seznamu propojení klikneme dvakrát na v předchozím kroku vytvořený BindLink a do zatím prázdné kolekce přidáme výraz pro "Parse":

Přidání nového výrazu

Do pole pro "Control Expression" vložíme výraz "IfThen(Self.IsChecked, '1', '0')", který vyhodnotí stav komponenty "CheckBox1". Pokud bude zaškrtnuta (vlastnost "IsChecked" bude mít hodnotu "True"), bude výsledkem výrazu text "1", v opačném případě pak text "0". Do pole pro "Source Expression" napíšeme pouze "Text". Datový zdroj je tak informován o tom, že data obdrží jako string a do požadovaného typu (v tomto případě Integer) si je musí převést.

Úprava výrazů

Vyhodnocení vytvořeného výrazu si lze ověřit za pomoci tlačítek "Eval Control" a "Eval Source". Tlačítka "Assign to Control" a "Assign to Source" pak testují vlastní přiřazení hodnoty.

Validace pomocí "Eval Control"

Nyní můžeme aplikaci přeložit a ověřit si, že nyní již LiveBindings hodnotu zadanou prostřednictvím komponenty "CheckBox" interpretují správně a editované záznamy budou korektně uloženy do databáze.


Žádné komentáře:

Okomentovat