sobota 19. ledna 2019

Přenesení stávajících nastaveníRuku v ruce s rostoucí komplexností programovacích nástrojů se bohužel prodlužuje i čas, který je třeba věnovat jejich nastavení a přizpůsobení konkrétním potřebám či zvyklostem. Reinstalace nebo aktualizace tak je pro mnohé vývojáře noční můrou.

Prostředí RAD Studia, Delphi i C++Builder byla proto rozšířena o nástroj "Migration Tool". S jeho pomocí lze všechna nastavení, která se provádí v rámci prostředí (nabídka "Tools => Options") zálohovat a následně uložit. Nástroj je primárně určen k přenesení existujících nastavení a přizpůsobení do vyšší verze prostředí, například při přechodu na aktuální verzi nebo jeho aktualizaci. Lze jej ale stejně dobře použít i k uchování uživatelem ověřeného, funkčního stavu.

Nástroj "Migration tool" je samostatně spustitelná aplikace (.exe), která je umístěna v adresáři "bin" instalace RAD Studia, Delphi nebo C++Builderu. Standardní cesta k adresáři bin (pro verzi Rio) je "C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\19.0\bin".Po spuštění nástroje je třeba zvolit, která operace má být provedena. Pro zálohu "Export settings to a migration file", pro přenesení nastavení do novější verze pak "Migrate settings to a newer product version".Je třeba vybrat verzi, jejíž nastavení mají být uložena:Následně je možné vybrat nastavení, která mají být zálohována. Lze tak provést částečnou zálohu/obnovu pro zvolené sekce nastavení:Určíme umístění a název souboru do kterého budou nastavení uložena:Po stisknutí tlačítka "Finish" se provede záloha všech vybraných nastavení. Nyní můžeme původní verzi odinstalovat a nainstalovat novou a spustit obsažený "Migration Tool" a načíst příslušnou konfiguraci:Díky možnosti vybrat jen některá nastavení, je možné uloženou konfiguraci použít i k sjednocení důležitých nastavení v rámci týmu, přenést je na jiný počítač, nebo opravit nastavení, která byla poškozena při "experimentování".

1 komentář: