úterý 14. června 2016

FAQ Invalid platform

Na některých počítačích se je možné setkat při překladu s chybovým hlášením spojeným s neplatným určením cílové platformy:

Chyba Invalid Platform

Delphi v současné době podporuje překlad pro 7 různých platforem (Windows 32, Windows 64, MacOSX, Android, Android Emaulátor, iOS a iOS Simulátor). Nastavení pro jednotlivé platformy je uloženo v souboru EnvOptions.proj.
Při typické instalaci jej naleznete v adresáři:
C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Embarcadero\BDS\verze\
tedy například:
C:\Users\petr\AppData\Roaming\Embarcadero\BDS\18.0\EnvOptions.proj  

Konkrétní hodnoty se načítají na základě proměnné $(Platform), která se přebírá z nastavení systému.

EnvOption

V případě, že je z jakéhokoliv důvodu na počítači tato proměnná nastavena a její hodnota neodpovídá očekávaným variantám (na Windows Win32 nebo Win64), je při překladu zobrazena výše uvedená chyba.

Proměnné prostředí Windows

Nejčastějším doporučením, které je možné najít na Internetu je otevřít dialog pro nastavení proměnných prostředí a proměnnou "PLATFORM" jednoduše odstranit.

Toto řešení je ve většině případů postačující. Existuje zde však riziko, že na nastavení této proměnné závisí korektní fungování některého z jiných programů, který je na počítači provozován.

Prostředí Delphi nabízí pro takové situace možnost "potlačení" nastavené hodnoty a její nahrazení hodnotou požadovanou. Stačí otevřít prostředí a v nabídce "Tools/Options/Environment Variables" kliknout na tlačítko "New", přidat novou proměnnou "PLATFORM" a přiřadit ji odpovídající hodnotu (například "Win32").

Přidání nové proměnné

V systému tak bude nyní tato proměnné k dispozici dvakrát, jednou na úrovni operační systému a jednou pro Delphi.

Provedené změny v nastavení Delphi

Po restartu vývojového prostředí by již mělo vše pracovat dle očekávání.

Žádné komentáře:

Okomentovat