sobota 12. října 2013

Vývoj pro Android III.


Nastavení vývojového prostředí

1) Instalace a konfigurace SDK
Během instalace je standardně instalován i Android Software Developer Kit, aktuálně API verze 17. V případě, že už Android SDK máte instalovaný jako součást jiného softwarového balíku, je výrazně doporučeno používat pro vývoj v Delphi pouze SDK, které bylo dodáno spolu s prostředím. Delphi využívá Android SDK a v něm obsažené nástroje při sestavení aplikace a i drobná chyba v konfiguraci či nastavení cest může způsobit zbytečné problémy. Jistotu, že používáte správnou instanci, Vám zajistí, použijete-li zástupce "Android Tools" z nabídky Start.
Zástupce "Android Tools" spustí příslušný Android SDK Manažer, s jehož pomocí můžete následně SDK aktualizovat nebo rozšiřovat o podporu dalších verzí API.


O tom, s jakou verzí SDK bude Delphi pracovat, rozhoduje nastavení takzvaného profilu. Změnit jeho nastavení, nebo přidat nový profil můžeme v okně "Project Manager". V seznamu dostupných cílových platforem označíme platformu "Android" a klikneme na ni pravým tlačítkem myši. V následně zobrazené nabídce pak klikneme na volbu "Edit SDK...". Alternativně můžeme použít hlavní nabídku Delphi "Tools => Options => Environment Options => SDK Manager".

Dialog zobrazí aktuálně nastavené cesty k jednotlivým součástem Android SDK. Funkční konfiguraci je vhodné uložit do souboru (volba "Export"), a ten v případě problémů použít pro obnovu nastavení (volba "Import"). O tom, že se vyplatí si konfiguraci uložit jsem se bohužel už sám přesvědčil.

Tlačítkem "Add" můžeme dle potřeby přidávat profily pro starší nebo novější verze API.Po nastavení cest se přidá nový profil do nabídky. Profilů může být definováno více, v jednu chvíli však může být pouze jediný aktivní.2) Instalace USB ovladače
Aby bylo možné ladit aplikace přímo na zvoleném Android zařízení, musí být telefon nebo tablet registrován operačním systémem Windows a připojen za pomoci USB kabelu. Registraci zařízení je většině případů třeba provést manuálně. V nabídce "Start" vyhledáme "Správce zařízení", nebo jej spustíme přes "Ovládací panely" (Start => Ovládací panely => Hardware a zvuk => Správce zařízení".
Pozor, v systému bude pravděpodobně Váš tablet nebo telefon uveden dvakrát. Jednou jako "Přenosné zařízení" a jednou jako nerozpoznané "Další zařízení" nebo "Android device". Vybereme je tedy zobrazeném seznamu a klikneme na něj pravým tlačítkem myši. Z kontextové nabídky vybereme volbu "Aktualizovat software ovladače" a vyhledáme příslušný .inf soubor.Protože Windows zpravidla nezvládnou mobilnímu zařízení přiřadit odpovídající ovladač, je třeba jej vyhledat. Generický ovladač od společnosti Google je možné stáhnout přes Android SDK Manažer.


Následně jej najdete v adresáři SDK, typické umístění ovladače je "C:\Users\Public\Documents\RADStudio\12.0\PlatformSDKs\adt-bundle-windows-x86-20130522\sdk\extras\google\usb_driver.inf". Možné je samozřejmě i použití ovladače od dodavatele mobilního zařízení. Ty lze většinou najít na stránkách technické podpory daného výrobce. V některých případech lze ovladač získat pouze jako součást instalace doprovodných aplikací, jako jsou například Samsung Kies nebo HTC Sync Manager. Po úspěšné aktualizaci by se mělo Vaše zařízení objevit v nabídce cílových platforem v okně "Project Manager".Tímto krokem je jak zařízení, tak prostředí připraveno pro vývoj a testování Android aplikací.

Žádné komentáře:

Okomentovat