úterý 13. srpna 2013

Použití stylů ve FireMonkey

Použití stylů ve FireMonkey

Integrace stylů do produktů Delphi a C++Builder umožňuje vývojářům používat takzvané "skinování", neboli měnit během návrhu nebo běhu aplikace její grafický vzhled. Nový styl samozřejmě neudělá ze špatné aplikace dobrou, ale i v softwarovém průmyslu platí, že obal prodává.
Stylování lze použít v obou aplikačních rámcích, které vývojové nástroje společnosti Embarcadero nabízí, tedy jak ve VCL tak FireMonkey. V dnešním příspěvku se zaměřím na základy použití stylů ve FireMonkey. Za pomoci FireMonkey lze na rozdíl od VCL (Visual Component Library) vytvářet aplikace i pro jiné platformy než jsou Microsoft Windows. Pro každou s podporovaných platforem existuje standardní ("defaultní") styl odpovídající klasickému vzhledu nativních ovládacích prvků daného operačního systému. Pokud tedy budeme ve vytvářené aplikaci existenci stylů zcela ignorovat, bude mít po přeložení pro Windows vzhled standardní Windows aplikace a po přeložení pro Mac případně iOS vzhled odpovídající zvyklostem Mac nebo iOS prostředí.

StyleBook

Rozhodneme-li se pro oživení aplikace použitím jiného, než standardního vzhledu (stylu), máme dvě možnosti, jak toho dosáhnout. První, snazší, je použití komponenty "TStyleBook". Ukážeme si to na jednoduché FireMonkey Desktop HD aplikaci, která bude sestávat ze dvou oken. Každé okno bude mít tlačítko pro zavření okna. Do prvního z okna navíc umístíme dvě tlačítka pro změnu stylu a jedno pro otevření druhého okna:Nyní bychom mohli na formulář umístit komponentu "TStyleBook" a nastavit popožadovaný styl a provázat s formulářem. Problém je, že toto nastavení by bylo účinné pouze pro první okno. Samozřejmě by bylo možné přidávat StyleBook do každého okna aplikace, ale to by nebylo příliš elegantní řešení. Proto do aplikace přidáme datový modul a StyleBook umístíme do něj:Každé okno bude samozřejmě muset mít odkaz na datový modul v sekci "uses" a v parametru StyleBook odkaz na StyleBook umístěný v datovém modulu:
Vzhled celé aplikace lze následně změnit tak, že komponentě "StyleBook" přiřadíme požadovaný styl (odkaz na resource nebo zdrojový soubor). To lze udělat prostřednictvím okna "Object Inspector" nebo v kódu:

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
  DataModule1.StyleBook1.FileName :=   'C:\DEMAXE4\Test\Styly\GoldenGraphite.Style';
end;

Kliknutím na tlačítko změníme styl všech oken, které se na StyleBook odkazují:Style Manager

Druhou možností jak řídit vzhled aplikace je použití "StyleManagera". Narozdíl od "StyleBooku" jej nenajdeme v paletě komponent. Do formuláře hlavního okna přidáme do sekce "uses" knihovnu "FMX.Styles". Ošetření tlačítka pro změnu stylu pak bude vypadat následovně:

uses
  FMX.Styles;
...

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin
  TStyleManager.SetStyleFromFile('GoldenGraphite.Style');
end;

Nastavení stylu za pomoci "StyleManagera" má globální efekt. V ostatních oknech tak není třeba se na něj odkazovat nebo provádět jakékoliv jiné zásahy.
Z hlediska funkcionality jsou obě metody srovnatelné. StyleBook i StyleManager se vyrovnali i s vloženými rámci (Frames). Použití "StyleManagera" je úspornější z hledisla kódu. Na výslednou velikost aplikace nebo její rychlost neměla volba zásadnější vliv:Aplikace postupně otevírala 10 oken, CPU tiky jsou průměrem z 5 měření. Použita byla licence Delphi XE4 Enterprise Update 1.

Žádné komentáře:

Okomentovat